Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Bán hàng sau khi đăng tin

+ http://timsanpham.com
+ Đừng nghĩ đăng tin là bán hàng được ngay
+ Kiểm tra xem Google đã sắp xếp tin của bạn hay chưa
+ Tin của bạn có nằm vị trí nào trên Google và có chiến lượt phù hợp
+ Phải có chiến lược bán hàng trong vòng 3 đến 6 tháng sau khi đăng tin


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét