Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Tiêu đề tốt nhất cho tin đăng

http://timsanpham.com
Chọn tiêu đề truyền đạt được nội dung
Tránh sử dụng các tiêu đề không rõ ràng
Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang tin
Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, hay và dể hiểu
Tránh sử dụng các tiêu đề không có ích cho người dùng
Tránh bổ sung các từ khoá không cần thiết trong tiêu đề tin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét